top of page

Sık Sorulan Sorular

  • Psikoterapi nedir?

Alanında uzman bir klinik psikolog/psikoterapist ile danışan arasında birebir şekilde, çiftlerle ya da grup toplantıları şeklinde gerçekleştirilen, terapötik iş birliği çerçevesinde ilerleyen ve tercihe göre yüz yüze ya da online olarak yapılan seanslardır. Kişinin problemlerinin çözülmesine ve ruhsal sağlık durumlarının iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan bu süreçte davranışsal, duygusal ve ilişkisel sorunlar ele alınır. Danışman, danışanın sorunlarına, duygu-düşünce ve davranışlarına ilişkin farkındalığını arttırarak kendini gözlemleme becerisini geliştirmesini sağlamaya yardımcı olur. Bireyin problemlerinin temelinde ve sürmesinde etkili olan durumları ve bu durumlar içindeki kendi rolünü farketmesine yardımcı olarak problemin çözümü adına yapılabilecek olan davranışsal ve bilişsel değişimin sağlanması amaçlanmaktadır.

  • Ne zaman psikoterapiye başvurmalıyım?

Hayatınızı zorlaştıran, günlük yaşam ve aktivitelerinizi etkileyen sorunlarınızla başa çıkmaya çalışıyor ancak yetersiz kaldığınızı hissediyorsanız, kişisel sıkıntı veren duygu, düşünce ve davranışlarınız varsa, çevrenizdeki kişilerle sosyal ve/veya iş yaşamınızda problemler yaşıyorsanız psikoterapiye başvurabilirsiniz. Depresyon, kaygı, panik atak, psikolojik kökenli fiziksel belirtiler, motivasyon kaybı, umutsuzluk, huzursuzluk gibi birçok sebeple psikoterapiden faydalanabilirsiniz. Psikoterapi desteği için kişinin mutlaka sıkıntıları olması gerekmez, bireyler hayat kalitelerini arttırmak, sorun çözme ve başa çıkma becerilerini geliştirmek için de desteğe başvurabilirler.

  • Psikoterapi seansları ne kadar sürer?

Psikoterapi seansları genellikle haftada 1 gün 50 dakikalık seanslar şeklindedir. Ancak danışana terapinin tamamlanacağı seans sayısını söylemek gerçekçi değildir. Her birey biriciktir. Bireyler kişilik özellikleri, geçmiş yaşantıları, başa çıkma becerileri, sosyal destekleri, genetik ve çevresel faktörleri vb. özellikleri dolayısıyla birbirlerinden farklıdırlar. Dolayısıyla seanslar danışanın getirdiği konu, seanslardaki gelişim süreci ve kişisel özellikleriyle şekillenir. Bu sebeple kesin ve net bir seans sayısı söylemek işlevsel değildir. Ancak terapi ekollerinin seans sayıları üzerinde genel bir çerçevesi bulunmaktadır. Örneğin, bilişsel davranışçı terapi ekolünde seansların süresi genellikle 8-12 hafta olarak belirlenmiştir. Buna kıyasla şema, psikanaliz ve psikodinamik ekollerinde ise çok daha uzun bir terapi süreci bulunmaktadır.

  • Terapiye düzenli katılım neden önemlidir?

Fiziksel sağlığımız ve ruhsal sağlığımız bir bütündür. Fiziksel bir sağlık problemimiz varken nasıl düzenli bir tedavi programına uyuyorsak aynı şekilde ruhsal bir sağlık sorununda da düzenli katılıma dikkat etmemiz gerekir. Psikoterapi danışan ve terapist arasında güven ilişkisine dayanan, terapötik iş birliği içerisinde ilerlemesi gereken bir süreçtir. Terapi sürecine düzenli ve zamanında katılım sağlandığında danışanın terapiden aldığı verim artacak ve kişi kendi sürecini, gelişim aşamalarını daha yakından takip ettiğinde psikoterapiden daha etkin bir şekilde faydalanmış olacaktır.

  • Psikolog, Klinik Psikolog ve Psikiyatrist arasındaki fark nedir?

Psikologlar 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminden mezun kişilerdir ancak lisans eğitimi terapi yapabilmek için yeterli bir eğitim değildir. Klinik Psikologlar ise 4 yıllık psikoloji lisans eğitiminin ardından 2 yıllık uzmanlık eğitimlerini klinik psikoloji yüksek lisans programında aldıktan sonra, terapi ekolleri, süpervizyon ve test eğitimlerini tamamlamış alanında yetkin ve uzman kişilerdir. Psikiyatristler ise tıp fakültesinden mezun olarak psikiyatri alanında uzmanlıklarını tamamlamış ve farmakolojik eğitim almış yetkin ve uzman kişilerdir. Dolayısıyla ilaç tedavisi psikiyatristler tarafından yapılmaktadır. Klinik psikologlar ilaç tedavisine ihtiyaç duyduklarında psikiyatristlerle iş birliği içinde çalışmaktadırlar.

bottom of page