top of page
  • ecemdoğanaypıçak

Bilişsel Davranışçı Terapi

Seanslarda sıklıkla kullandığımız psikoterapi ekollerinden biri olan ve kısaca BDT adı verilen bu terapinin, geniş bir sorun alanında ve birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu terapi ekolünün temelinde ise, düşüncelerimizin yani olayları algılama ve yorumlama biçimimizin duygu ve davranışlarımızı etkilediği varsayımı yatar.

Bu ekole göre; aklımızdan geçen düşünceler kendimize, diğer insanlara ve dünyaya dair inançlarımız bizde bir duyguya neden olur. Örneğin, iyi bir yönetici olduğumuzu düşünüyorsak, bu düşüncemiz sonucunda hissettiğimiz duygular da bize iyi hissettiren ve olumlu duygular olabilir. Ancak gün içinde yaptığımız bir hatayı değerlendirirken kendimize yönelik yorumlarımız iyi bir yönetici olamadığımız ve oldukça yetersiz biri olduğumuz yönündeyse, o zaman hislerimiz değişebilir. Olumlu duyguların yerini üzüntü, çaresizlik ve suçluluk duyguları alabilir.

Hissettiğimiz bu duyguların ardından harekete geçtiğimiz kısmı ise, davranışlarımız oluşturur. Duygularımızın bize ilettiği istek ve mesajlarla bir davranış sergileyebiliriz. Kaygı hissettiğimiz bir yerde kendimizi sakinleştirmeyi deneyebilir, oradan kaçmaya çalışabilir ya da kendimizi aklımızdan geçen felaket senaryolarına kaptırarak kaygımızı artırabiliriz. Ya da yetersiz biri olduğumuza dair düşüncelerimizin getirdiği mutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuz duygularla birlikte kendimize yararı olmayan öfkeli davranışlarda bulunabiliriz.

Bilişsel davranışçı terapi ise tam da burada devreye girer. İşlevselliğimizi etkileyen ve kişisel sıkıntı veren duygu ve davranışlarımızı düzenlenme ve değiştirme yolculuğunda, işlevsel olmayan düşüncelerimizden yola çıkar. Kişinin psikolojik sorun ve rahatsızlıklarının, geçmiş deneyimlerimizle öğrendiğimiz ve pekiştirdiğimiz işlevsel olmayan düşüncelerimizden kaynaklanabileceğini belirtir. Bu işlevsel olmayan düşüncelerin tekrar değerlendirilerek daha gerçekçi, daha işlevsel düşüncelerle değiştirilmesi ise duygular ve davranışlar üzerinde de değişime yol açar. Bilişsel davranışçı terapi ile, sorunların çözümü için yeni davranışsal becerileri öğrenir, duygu düzenleme yöntemlerini keşfederiz. Sorunlarımıza, kendimize ve hayatımıza karşı çok boyutlu, yeni bir bakış açısı ediniriz.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page